CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING

BÀI KIỂM TRA TRẺ ĐÃ SẴN SÀNG ĐI HỌC HAY CHƯA

Bài kiểm tra do trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng thiết kế, biên soạn.
Mục tiêu: Đưa ra một công cụ giúp phụ huynh tự đánh giá con mình đã sẵn sàng về tư chất để đi học mẫu giáo hay vào lớp 1 chưa.