CLB STEM – ROBOTICS

Đối tượng: Học sinh 7 – 10 tuổi Hình thức: Học 1 buổi (Có ăn nhẹ giờ giải lao) Thời gian: 8h00 – 10h30 thứ 3 – 5 – 7 Số buổi: 10 buổi, từ 13/07 – 01/08/2020 Giáo viên: Thầy Nguyễn Thành Kiên – Kỹ sư điện tử viễn thông Học sinh học tập, vui chơi và mặc sức… Continue reading CLB STEM – ROBOTICS