CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ PHƯỢNG HOÀNG “TÔI HẠNH PHÚC”

NGƯỜI DẪN ĐẦU AI – HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAI Từ ngày 03/06-27/07/2024; 2 tuần 1 khóa; học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ Bảy cuối khóa có chương trình trải nghiệm, dã ngoại (phụ huynh có thể đăng ký tham gia trải nghiệm cùng các con).KHÓA 1: PH-AI1 (3/6-14/6/2024)KHÓA 2: PH-AI2 (17/6-28/6/2024)KHÓA… Continue reading CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ PHƯỢNG HOÀNG “TÔI HẠNH PHÚC”

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HÈ “ENGLISH LIFE SKILLS”

 PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG VÀ TIẾNG ANH (100%HỌC VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI) Lứa tuổi: dành cho học sinh từ 8 đến 12 tuổi Từ ngày 03/06-27/07/2024; 2 tuần 1 khóa; học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ Bảy cuối khóa có chương trình trải nghiệm, dã ngoại (phụ huynh có thể… Continue reading CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HÈ “ENGLISH LIFE SKILLS”

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ PHƯỢNG HOÀNG “TÔI HẠNH PHÚC”

HÀNH TRÌNH TRÍ TUỆ CẢM XÚC Lứa tuổi: từ 9 đến 15 tuổiTừ ngày 03/06-27/07/2024; 2 tuần 1 khóa (20 buổi/khóa); học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ăn sáng – trưa – xế tại trường. Thứ Bảy cuối khóa có chương trình trải nghiệm, dã ngoại (phụ huynh có thể đăng ký… Continue reading CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ PHƯỢNG HOÀNG “TÔI HẠNH PHÚC”

TRẢI NGHIỆM HÈ KHÁM PHÁ – PHUONG HOANG DISCOVERY

                                         Lứa tuổi: từ 6 đến 9 tuổi Từ ngày 03/06-27/07/2024; 2 tuần 1 khóa; học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ Bảy cuối khóa có chương trình trải nghiệm, dã ngoại (phụ huynh có thể đăng ký tham gia trải nghiệm cùng các con). KHÓA 1: PH-KP1 (3/6-14/6/2024) KHÓA 2: PH-KP2… Continue reading TRẢI NGHIỆM HÈ KHÁM PHÁ – PHUONG HOANG DISCOVERY

WHY CHOOSE PHUONG HOANG

TRẢI NGHIỆM HÈ: NHÀ LÃNH ĐẠO KỶ NGUYÊN SỐ

Chương trình nằm trong chuỗi trại hè “Tôi hạnh phúc 2023” của trường PT CLC Phượng Hoàng Thời gian: tháng 6, tháng 7 (08 khoá); Địa điểm:Trường PT CLC Phượng Hoàng – 18 Duy Tân, Vinh, Nghệ AnCuối tuần có chương trình trải nghiệm, dã ngoại (phụ huynh có thể đăng ký tham gia trải… Continue reading TRẢI NGHIỆM HÈ: NHÀ LÃNH ĐẠO KỶ NGUYÊN SỐ

TRẢI NGHIỆM HÈ: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Thời gian: Tháng 6, tháng 7 (08 khoá); Lứa tuổi: Từ 9 đến 15 tuổi (tối đa 30 học sinh/ khoá);Địa điểm: Chùa Đại Tuệ, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An Những lợi ích khi tham gia trải nghiệm hè nội trú “Vượt lên chính mình” – Trải nghiệm một chương trình mang tính giáo… Continue reading TRẢI NGHIỆM HÈ: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

TRẢI NGHIỆM HÈ: TỎA SÁNG ĐAM MÊ – PHÁM KHÁ NĂNG LỰC

Chương trình nằm trong chuỗi trại hè “Tôi hạnh phúc 2023” của trường PT CLC Phượng Hoàng Thời gian: tháng 6, tháng 7 (08 khoá); Địa điểm:Trường PT CLC Phượng Hoàng – 18 Duy Tân, Vinh, Nghệ AnCuối tuần có chương trình trải nghiệm, dã ngoại (phụ huynh có thể đăng ký tham gia trải… Continue reading TRẢI NGHIỆM HÈ: TỎA SÁNG ĐAM MÊ – PHÁM KHÁ NĂNG LỰC

TRẢI NGHIỆM HÈ TUẦN 1: HÀNH TRÌNH TRÍ TUỆ CẢM XÚC

Thời gian: 8 tuần/khóa, Từ ngày 05/6-28/7/2022Lứa tuổi: từ 9 đến 15 tuổi THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY (Mẫu 01 tuần)( Hàng ngày: 7h15: ăn sáng; 8h – 14h15: hoạt động học tập, sinh hoạt )Tuần 1: Từ ngày 5/6 đến ngày 10/6 LIÊN HỆ:Văn phòng Trường Phổ thông chất lượng… Continue reading TRẢI NGHIỆM HÈ TUẦN 1: HÀNH TRÌNH TRÍ TUỆ CẢM XÚC

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ PHƯỢNG HOÀNG “TÔI HẠNH PHÚC”

Gồm 4 tuần (tuần 1: Hành trình trí tuệ cảm xúc; tuần3: Vượt lên chính mình; tuần 2: Toả sáng đam mê, khám phá năng lực; tuần 4: Nhà lãnh đạo kỷ nguyên số) Khuyến khích học sinh tham gia đủ 4 tuần liên tiếp Thời gian: 4 tuần/trại, Từ ngày 05/6-28/7/2023Lứa tuổi: từ 9… Continue reading CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ PHƯỢNG HOÀNG “TÔI HẠNH PHÚC”