TUYỂN SINH

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH THCS

1. Đối với tất cả học sinh:

Tuyển thẳng và cấp học bổng dưới hình thức miễn giảm phí tổ chức dạy và học năm học 2023-2024 ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% đối với học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi do do Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, nghệ thuật; học sinh có kết quả tốt trong các kỳ thi năng lực ở bậc Tiểu học, cấp thành phố, huyện, thị trở lên. Cụ thể: 

1.1. Đối với học sinh trường ngoài

Mức 1: Học bổng 100%

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia về các môn văn hóa hoặc đạt giải cá nhân các môn năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao.

+ Học sinh xếp thứ 1, 2, 3 trong kỳ thi năng lực cấp Tỉnh tổ chức.

Điều kiện xét kèm theo: 5 năm học Tiểu học đạt học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt. Nếu không đảm bảo 1 trong các điều kiện xét kèm theo thì được xét ở mức 2.

 Mức 2: Học bổng 70% 

+ Học sinh đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia và giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh các môn văn hóa hoặc đạt giải cá nhân các môn năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao.

+ Học sinh xếp thứ 1,2,3 trong các kì thi năng lực do thành phố, thị xã, huyện tổ chức.

Điều kiện xét kèm theo: 5 năm học Tiểu học đạt học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt.  Nếu không đảm bảo 1 trong các điều kiện xét kèm theo thì được xét ở mức 3.

Mức 3: Học bổng 50%

Học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh và nhất, nhì, ba cấp thành phố các môn văn hóa hoặc đạt giải cá nhân các môn năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao.

Điều kiện xét kèm theo: 5 năm học Tiểu học đạt học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt. Nếu không đảm bảo 1 trong các điều kiện xét kèm theo thì được xét ở mức 4.

Mức 4: Học bổng 25%

Học sinh đạt giải khuyến khích cấp thành phố các môn văn hóa hoặc đạt giải cá nhân các môn năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao.

Điều kiện xét kèm theo: Học sinh 5 năm học Tiểu học đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt.

1. 2. Đối với học sinh lớp 5 lên lớp 6 trường Phượng Hoàng 

Mức 1: Học bổng 50% 

+ Học sinh đạt Giải Nhất các cuộc thi cấp trường do Trường tổ chức trong 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023.

+ Học sinh có kết quả học tập, năng lực và phẩm chất, ý thức nằm trong top từ 1 đến 3 của lớp trong năm học 2022-2023.

Điều kiện xét kèm theo: 5 năm học Tiểu học đạt học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt. Nếu không đảm bảo 1 trong các điều kiện xét kèm theo thì được xét ở mức 2.

Mức 2: Học bổng 25% 

+ Học sinh đạt Giải Nhì hoặc Ba các cuộc thi cấp Trường trong 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023.

Điều kiện xét kèm theo: 5 năm học Tiểu học đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt.

Lưu ý:
·        Các mức học bổng trước mắt sẽ áp dụng cho năm học 2023 – 2024 và sẽ có thể kéo dài cả 4 năm học THCS nếu học sinh tiếp tục duy trì được thành tích học tập loại Giỏi; Hạnh kiểm Tốt; Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh Trường PT CLC Phượng Hoàng; Thể hiện vai trò dẫn dắt, tạo ảnh hưởng tới phong trào học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hoạt động trải nghiệm sáng tạo – hướng nghiệp của trường, lớp(có giấy chứng nhận của nhà trường)
·        Trong trường hợp, các năm học sau đó nếu học sinh không đủ điều kiện để tiếp tục được cấp học bổng thì sẽ áp dụng mức học phí ưu đãi của nhà trường.
·        Nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện ưu đãi, học sinh được chọn 01 quyền lợi ưu đãi cao nhất.