NHÀ SÁNG LẬP & CHỦ ĐẦU TƯ

Ông
Nguyễn Châu Nam

Nhà sáng lập & Chủ đầu tư


Đinh Thị Lệ Thanh

Nhà sáng lập & Chủ đầu tư

BAN LÃNH ĐẠO

NGƯT
Trần Văn Phương

Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Duyên

Phó Hiệu trưởng


Cao Minh Quý

Chánh Văn phòng

TỔ TIỂU HỌC


Lương Thị Quý

Tổ trưởng tổ Tiểu học
Giáo viên Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Kỹ năng sống,
Kỹ thuật


Mạnh Thị Bích Hảo

Giáo viên Tiếng Việt, Toán,
Kỹ năng sống


Lữ Thị Tú Trinh

Giáo viên Tiếng Việt, Toán,
Kỹ năng sống


Nguyễn Thị Thương

Giáo viên Đạo đức, Thủ công, Tự nhiên & Xã hội

Thầy
Đặng Văn Ánh

Phó phụ trách Đội
Giáo viên Thể dục


Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Giáo viên Tiếng Anh


Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên Tiếng Việt, Toán,
Kỹ năng sống

Thầy Đức

Giáo viên Toán-Tiếng Anh


Lương Thị Ngọc

Giáo viên Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Kỹ năng sống


Hồ Thị Linh

Giáo viên Tiếng Việt, Đạo đức


Phạm Thị Tú

Giáo viên Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Kỹ năng sống


Phan Thị Ánh Dương

Giáo viên Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Kỹ năng sống


Lê Thị Tú Phương

Giáo viên Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Kỹ năng sống


Nguyễn Thị Minh Hiền

Giáo viên Khoa học, Kỹ thuật, Lịch sử, Địa lý


Hồ Thị Tuyết

Giáo viên Mỹ thuật


Nguyễn Thị Ly

Tổ phó Tổ Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng Anh


Nguyễn Thị Mến

Giáo viên Tiếng Anh

TỔ TIẾNG ANH


Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng Anh


Tôn Thị Thùy Dương

Giáo viên Tiếng Anh


Đặng Thị Trang

Giáo viên Tiếng Anh


Lê Thị Mai Linh

Giáo viên Tiếng Anh

TỔ XÃ HỘI


Lê Thị Hồng

Tổ trưởng Tổ Xã hội
Giáo viên Ngữ văn


Trần Lê Thu Hương

Giáo viên Ngữ văn


Phan Thị Quỳnh Trang

Giáo viên Âm nhạc


Nguyễn Thị Trà

Giáo viên Ngữ văn

Thầy
Đậu Văn Phương

Tổ phó Tổ Xã hội
Giáo viên Lịch sử


Phan Thị Thủy

Tổng phụ trách Đội
Giáo viên Giáo dục công dân,
Công nghệ


Lê Thị Hiền Linh

Giáo viên Địa lý, Công nghệ


Hoàng Thị Phương Hằng

Giáo viên Ngữ văn

TỔ TỰ NHIÊN


Lê Thị Dũng

Tổ trưởng Tổ Tự nhiên
Giáo viên Toán, Tin học

Thầy
Kiều Đức Vinh

Giám thị phó
Giáo viên Tin học


Trần Thạch Thảo

Giáo viên Toán


Trần Thị Thu Thủy

Giáo viên Toán Tiếng Anh,
Toán

Thầy
Nguyễn Thành Kiên

Giáo viên Tin học, STEM


Ngô Thị Liên

Giáo viên Sinh học

Thầy
Lâm Trung Hiếu

Tổ phó Tổ Tự nhiên
Giáo viên Vật lý


Thái Thị Diệu Hằng

Giáo viên Toán Tiếng Anh,
Toán


Nguyễn Thảo Linh

Giáo viên Hóa học

Thầy
Đường Văn Huệ

Giáo viên Thể dục

Thầy Mark - GV tiếng Anh