NHÀ SÁNG LẬP & CHỦ ĐẦU TƯ

Ông
Nguyễn Châu Nam

Nhà sáng lập & Chủ đầu tư


Đinh Thị Lệ Thanh

Nhà sáng lập & Chủ đầu tư

BAN LÃNH ĐẠO

NGƯT
Trần Văn Phương

Hiệu trưởng


Nguyễn Thị Duyên

Phó Hiệu trưởng


Cao Minh Quý

Chánh Văn phòng

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG