LEARNING ENGLISH and KNOWLEGDE ABOUT JOBS

HỌC TIẾNG ANH và KIẾN THỨC về VIỆC LÀM
Hãy cùng chúng tôi khám phá lớp tiết học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của lớp 5A1 tại trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng – chủ đề Jobs – kết hợp giáo dục hướng nghiệp. Thầy Mark đã đưa ra nhiều nghề nghiệp khác nhau và học sinh sẽ tự vận dụng khả năng tư duy của mình để tìm ra những yếu tố liên quan đến nghề nghiệp đó.
📷 Ví dụ với từ khóa Camera – học sinh sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *