CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING

Obstacle Race – Vượt chướng ngại vật – Cô Lê Thị Mai Linh

Bộ câu hỏi tiếng Anh về Hệ mặt trời được biên soạn dưới dạng trò chơi vượt chướng ngại vật bởi cô Lê Thị Mai Linh, giáo viên Tiếng Anh trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.

©Lê Thị Mai Linh – 19/03/2021