CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING

Shooting Balloons – Bắn bóng bay – Cô Tôn Thị Thùy Dương

Bộ câu hỏi vui được thiết kế dựa trên trò chơi bắn bóng bay, biên soạn bởi cô Tôn Thị Thùy Dương, giáo viên Tiếng Anh trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.

©Tôn Thị Thùy Dương – 19/03/2021