THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng thông báo Quy trình đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2021-2022  như sau: QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 Bước 1: Tìm hiểu thông tin: Quý phụ huynh vui

Chi tiết >>>

THÔNG TIN TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2022-2023

Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tuyển sinh bổ sung năm học 2022 – 2023 như sau: THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2022-2023 I/ Đối tượng và điều kiện dự tuyển: – Học sinh có đủ sức khỏe, đã hoàn thành chương trình học tập năm

Chi tiết >>>

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP TUYỂN SINH BỔ SUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP … NĂM HỌC…………. Kính gửi: Ban lãnh đạo trường PT chất lượng cao Phượng Hoàng. Tôi tên: …………………………………………Chỗ ở hiện nay:……………………………………. Điện thoại :………………………………………………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………………… Là phụ huynh

Chi tiết >>>