CHƯƠNG TRÌNH E-LEARNING

Trò chơi Hóa học – Cô Nguyễn Thảo Linh

Bộ câu hỏi Hóa học được biên soạn dưới dạng trò chơi kiểm tra, được thiết kế bởi cô Nguyễn Thảo Linh, giáo viên Hóa học trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.

©Nguyễn Thảo Linh – 19/03/2021