CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG HỌC SINH THPT

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH THPT 1. Đối với tất cả học sinh 1.1. Tuyển thẳng và cấp học bổng dưới hình thức miễn giảm phí dạy và học năm học 2023-2024 ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% đối với học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi do… Continue reading CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG HỌC SINH THPT

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH THCS

1. Đối với tất cả học sinh: Tuyển thẳng và cấp học bổng dưới hình thức miễn giảm phí tổ chức dạy và học năm học 2023-2024 ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% đối với học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi do do Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ… Continue reading CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH THCS