TRẠI HÈ BIGBEN ANH QUỐC 2023

Nhằm đem đến một mùa hè trải nghiệm, giao lưu văn hoá quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ và cải thiện các kỹ năng mềm, Trường PTC CLC Phượng Hoàng kết hợp với Tập đoàn giáo dục CG Camps tổ chức Trại hè quốc tế 2023 tại Anh Quốc.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *