CLB Hành trang vào lớp 1 (Khóa 2)

Đối tượng: Học sinh 6 tuổi (sinh năm 2014) Hình thức: Bán trú Thời gian: 7h00 – 16h30 từ thứ 2 – thứ 6 Số ngày: 15 ngày, từ 13/07 – 31/07/2020 Giáo viên: Các giáo viên của Phượng Hoàng Thời điểm 6 tuổi là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển về thể chất, sinh

Chi tiết >>>