CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG HỌC SINH THPT

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH THPT 1. Đối với tất cả học sinh 1.1. Tuyển thẳng và cấp học bổng dưới hình thức miễn giảm học phí năm học 2022-2023 ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% đối với học sinh đạt giải cao trong các

Chi tiết >>>

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH THCS

1. Đối với tất cả học sinh: Tuyển thẳng và cấp học bổng dưới hình thức miễn giảm phí tổ chức dạy và học năm học 2022-2023 ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% đối với học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi thuộc các lĩnh vực:

Chi tiết >>>